top of page

NEOBŤAŽUJEME VÁS PAPIERMI:

my máme finančný softvér Brok, do ktorého zaznamenáme veše ciele a priority a poradíme, ako sa k nim čo najrýchlejšie priblížiť. Výsledkom je váš osobný finančný plán.


4 views0 comments
bottom of page