top of page

Nechajte si skontrolovať poistenie vášho bytu alebo domu

Určite ste zaregistrovali informácie, že ceny nehnuteľností na Slovensku za posledné mesiace prudko vzrástli.

Čo to pre vás znamená ak vlastníte byt alebo dom?

Určite si nechajte skontrolovať poistné zmluvy, ktoré máte na vašu nehnuteľnosť uzatvorené.

S viacerými klientmi sme v poslednom čase prechádzali staršie zmluvy a predstavte si, že v 100% prípadoch bolo potrebné upraviť poistené sumy tak, aby ich byt alebo dom bol poistený na reálnu aktuálnu hodnotu.


Čo sa stane v prípade, ak vaše poistenie nebude reflektovať aktuálnu hodnotu vašej nehnuteľnosti?

V prípade, že nenastane poistná udalosť, nestanie sa nič.

.

Ak sa však niečo stane (a z týchto dôvodov máme uzatvorené toto poistenie, aby sme ochránili svoj majetok), dostanete sa zbytočne do problémov.

Prečo? Lebo pre poisťovňu bude vaša nehnuteľnosť „podpoistená“ a budú vám krátiť poistné plnenie, čo znamená, že nebudú uhrádzať vaše škody v plnom rozsahu. Dôsledky môžu pre vás znamenať finančnú stratu a nepreplatené náklady v plnom rozsahu.


Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte ma a spoločne prehodnotíme vaše existujúce poistné zmluvy na nehnuteľnosti.


4 views0 comments
bottom of page