top of page

7 KROKOV K FINANČNEJ NEZÁVISLOSTI

Iste, každý túži po slobode s dostatočným vreckom peňazí, prípadne príjemnou mesačnou rentou. Nie ste ale instagramový guru, ktorý pracuje z romantickej pláže, ale bežný smrteľník...ako teda dosiahnuť to, o čom všetci dnes tak radi hovoria?

Tu je 7 krokov, ako je to možné dosiahnuť. žiadne čarovné formulky, len trochu zdravého rozumu a disciplíny.

A na začiatok pomoc poruke:)

áno, všetci to chceme...treba len trochu disciplíny a naozaj to ide:)

1. ZBAVTE SA DRAHÝCH DLHOV

Draho požičané peniaze vysajú vašu peňaženku rýchlosťou blesku. Už viackrát bolo povedané, že úvery na veci, ktoré sa dajú oželieť sú tie najdrahšie. Napríklad týždeň dovolenky splácate rok či dva. Už po dvoch mesiacoch viete, že to za to nestálo a ďalších dvadsať dva si to budete uvedomovať stále viac a viac. Nákupy na kreditné karty sú síce jednoduché a potešia, ale ich splácanie bude skutočne ťažké tiež.

2. VYTVORTE SI PREVÁDZKOVÚ REZERVU

Na bežnú prevádzku domácnosti by mal mať každý vytvorenú rezervu, z ktorej pokryje nepredvídateľné výdavky. Uhrádzať nefunkčný televízor alebo práčku z kreditnej karty či inej pôžičky je drahý špás, to už sme si povedali v prvom bode. Rezerva by sa mala pohybovať v takej výške, aby pokryla šesť mesačné výdavky domácnosti. Je dobré, mať tieto prostriedky uložené na sporiacom účte, aby v prípade núdze boli okamžite k dispozícii.

3. DOBRE A VÝHODNE POISTITE SEBA, RODINU A MAJETOK

Hovorí sa, že Slováci sú “opatrní”. Avšak nie tak, ako by mali byť. Opatrnosť znamená zabezpečiť sa v prípade nečakaných udalostí, teda mať kvalitné a lacné poistenie. A to ako v prípade škôd na majetku, tak aj v prípade škôd na zdraví. V oblasti zabezpečenia svojho zdravia ľudia často zabúdajú najmä na poistenie invalidity a vážnych chorôb. Práve ten, kto nemá väčšie finačné rezervy by to mal mať kvalitne poistené, lebo je viac ohrozený ako dobre zarábajúci ľudia.

4. VYRIEŠTE VLASTNÉ BÝVANIE

Aby ste si dnes mohli zabezpečiť vlastné bývanie, je potrebné splniť niekoľko podmienok. Tou hlavnou je mať aspoň 20 % -30% vlastných zdrojov z ceny kupovanej nehnuteľnosti. Ďalšie podmienky posudzujú schopnosť klienta splácať úver. Takzvaný “finančný vankúš”, čiže povinnosť odpočítať z príjmu aj rezervu navyše vo výške 40 % a až potom sa odpočítava životné minimum na každú osobu v domácnosti, všetky úverové výdavky (splátky existujúcich úverov, kreditné karty, povolené prečerpanie úveru a pod.) a nakoniec aj nová splátka úveru. Rozdielom by mala byť suma, ktorú bude banka považovať za dostatočnú pre schválenie žiadosti. Klient podstupuje aj tzv. “stress test”, v ktorom sa podmienky banky na schválenie hypotéky nastavia aj so sadzbou o 2 % vyššou. Tento test má preveriť, či by klient teoreticky dokázal bez problémov splácať úver aj v prípade nárastu úrokovej miery v neskoršom období. Ľudia neraz zabúdajú aj na to, že niečo treba zrekonštruovať alebo dokúpiť či prerobiť. Preto si kúpa vlastného bývania už dnes vyžaduje dlhodobú prípravu a finančné plánovanie. Už v mladšom veku sa začnite na kúpu vlastného bývania zodpovedne pripravovať. Prečo? Splácaním hypotéky sa vlastníkovi nehnuteľnosti znižujú mesačné výdavky oproti tomu, kto býva v podnájme. A navyše, po skončení nájmu podnájomník musí opustiť nehnuteľnosť. Po období skončenia platenia hyptéka sa človek stáva vlastníkom nehnuteľnosti. Preto vyriešenie vlastného bývania by malo byť jednou z priorít.

5. PRAVIDELNE INVESTUJTE DO VÝNOSNÝCH STRATÉGIÍ A NEŠPEKULUJTE

Slováci majú radi finančnú istotu a predsa už dlhodobo podceňujú tvorbu rezerv na starobu. Dôchodok od štátu je veľmi neistá premenná, ako ukazujú zmeny v posledných niekoľkých desaťročiach. Jedinú istotu získajú tí, ktorí si sami budú tvoriť rezervy na dôchodok. Na tvorbu rezerv v horizonte desiatok rokov sú vhodné pravidelné investície. Čas hrá v prospech zhodnotenia, takže čím skôr sa začnete, tým to bude lacnejšie. Ideálne je odkladať si mesačne niekoľko desiatok eur. Pokiaľ nič neponecháte náhode a budete pravidelne investovať napríklad 40 EUR mesačne tak za 30 rokov môžete počítať so sumou 40 000 EUR. Málo? Musíte odkladať viac. V dlhodobej praxi platí, že pri zhodnotení 7% ročne sa približne za 7 rokov zdvojnásobí hodnota vkladu (ale len pri jednorazovej investícii). Ale pozor - pri pravidelnom investovaní sa v takomto prípade zdvojnásobí len prvý vklad, ďalší až o mesiac atď., teda hoci je pravidelné investovanie najefektívnejším nástrojom na zhodnotenie majetku, vyžaduje si potrebný čas. Pri jednorázovom vklade idú výnosy „rýchlejšie“.

6. NEDRŽTE VOĽNÉ PROSTRIEDKY NA BEŽNÝCH ÚČTOCH A TERMÍNOVANÝCH VKLADOCH

Na bežných účtoch majú opatrní Slováci uložených podľa posledných údajov viac než 36 miliárd Eur. Ich rezistencia voči pohybom a poklesom úročenia bankových produktov je až obdivuhodná. Aj keď účty nezarábajú, Slováci si na nich peniaze nechávajú. Majú totiž pocit, že na sporiacom či bežnom účte úspory najlepšie ochránia. Ale je to skutočne bezpečné? Na bežných účtoch sa peniaze takmer neúročia a každý rok teda strácajú svoju hodnotu, pretože existuje inflácia. Teda Slováci dobrovoľne podstupujú stratu svojich peňazí v domnienke, že si ich takto chránia.

7. OPTIMALIZUJTE DRAHÉ PRODUKTY

Táto rada je predovšetkým o zmysle jednotlivých finančných produktoch – teda o dôvodoch, prečo ich máte uzatvorené. Okrem dôvodu je nemenej dôležité ich správne nastavenie, aby vám skutočne pomohli zabezpečiť sa a finančne preklenúť problematické obdobie. Napríklad poistné riziká ako invalidita či smrť krytá v pár tisíc eur nemusí byť dostatočná. V prípade poistnej udalosti, teda úmrti či trvalej invalidity živiteľa rodiny s dlhodobým výpadkom jeho príjmu, veru nepomôžu. Preklenutie takýchto udalostí je otázkou rokov, teda desaťtisícov či dokonca státisícov Eur. To isté platí aj pre podpoistenie pri poistnej zmluve na nehnuteľnosť či domácnosť. V prípade poistnej udalosti bude poisťovňa krátiť plnenie o niekoľko desiatok percent. Zle nastavené poistné produkty sú, i keď sa to na prvý pohľad nezdá, skutočne drahé, pretože ak sa niečo stane, pocítite ako draho za ne zaplatíte, pretože nepokryli to, čo mali a vy zostanete sklamaní.


@petra&andrea

134 views0 comments
bottom of page